Против пожарна заштита

Откривањето на пожар во својата почетна етапа не само што може да спречи трагедија, туку и да ги намали штетите.
Во системот за дојава на пожар се инсталирани детектори на пожар во одредени области. Овие уреди(во зависност од типот) одговараат на зголемувањето на температурата, на чад и на пламен. Овие системи ви гарантираат сигурност на вас и вашите најмили. Против пожарниот аларм брзо ги идентификува и лоцира заканите, со што дава доволно време за евакуација на личностите кои се наоѓаат во објектот и за ефективна заштита на материјалните вредности. Против пожарните системи се задолжителни во јавните објекти како болници, кина, училишта, спортски сали и индустриски фирми.

Детекторите за пожар служат за откривање на пожар во почетната фаза, за благовремена евакуација и гасење на пожарот. Се користат оптички и термички детектори.

Детекторите за гас се многу корисни за секој дом кој користи гас било за греење или за готвење. 

Ние напредуваме во против пожарната безбедност, наоѓајќи попаметни начини за да ги заштитиме животите и да ги заштитиме луѓето со нашите компании, преку прилагодени решенија за откривање на пожар. Нашиот консултативен пристап кон продажбата, услугата, производите и решенијата се особено погодени за откривање на пожар во индустриски и комерцијални апликации.

Тесно соработуваме со нашите клиенти во дизајнирање, инсталирање, одржување и надградба решенија за откривање на пожар специфични за индустријата во која ја обавуваат својата работа. Нашата далечинска противпожарна дијагностика им помага на клиентите подобро да ја менаџираат безбедноста на вработените и заштита на податоците и средствата кои ги поседуваат. Елкон обезбедува критични решенија за откривање на пожар за широк спектар на клиенти, меѓу кои и локалните железнички мрежи, регионалните трговски центри, национални банки и финансиски институции, универзитети и установи во јавните училишта, владини организации, болници и здравствени установи, рударски фирми и стадиони.

Ние сме страсно посветени на консултации и соработка со нашите клиенти за да се осигураме дека се исполнети сите барања за пожарниот код и безбедноста, безбедноста и деловните цели за откривање на пожар.